nadpobudliwoś|ć


nadpobudliwoś|ć
f sgt (u dzieci) hyperactivity; (nadwrażliwość) overexcitement, hypersensitivity
- zespół nadpobudliwości psychoruchowej attention deficit hyperactivity disorder, ADHD
- nadpobudliwość płciowa excessive libido

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.